Utredning av medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 16 augusti i år lämnade jag en skriftlig fråga (2018/19:891) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när regeringen avser att tillsätta den utredning av medicinska åldersbedömningar den aviserade i april.

Efter en knapp månad fick jag svar. Statsrådet avslutade sitt svar med följande: ”Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget.” Jag antog att svaret innebar att regeringen inom några dagar skulle tillsätta utredningen och presentera dess direktiv.

Nu har det gått ytterligare en månad sedan ministern svarade mig att utredningen ska tillsättas ”nu”, och sammanlagt sex månader sedan den oberoende utredningen utlovades.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilket datum avser ministern att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga