utlokaliseringen av Riksutställningar till Gotland

Skriftlig fråga 2004/05:1735 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 27 maj

Fråga 2004/05:1735

av Gunnar Andrén (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utlokaliseringen av Riksutställningar till Gotland

Statlig verksamhet bör kunna bedrivas var som helst i riket. Lokaliseringen av nya statliga företag, verk eller myndigheter bör prövas så att varje geografisk placering ska vara möjlig. Regionala hänsyn ska tas.

I fråga om verksamheter som redan är etablerade, i Stockholm eller annorstädes, måste andra aspekter vägas in, dels frågan om kostnaderna @ vi bör i förre socialministern Gustaf Möllers, s, anda alltid se till att varje skattekrona används väl @ blir lägre eller högre efter förflyttning, dels hur verksamheten på lång eller kort sikt kan komma att påverkas.

I god svensk förvaltningstradition föregås sådana beslut av utredning och remissförfarande, detta så att alla relevanta fakta kan samlas in. I fråga om Riksutställningars förflyttning till Gotland har inget underlag av detta slag publicerats. Det är rentav oklart på vilken grund regeringen har träffat sitt beslut.

För den händelse verksamheten i rent logistisk mening skulle bli dyrare efter förflyttningen till Gotland, hur kommer statsrådet då att agera?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-27 Anmäld: 2005-05-27 Besvarad: 2005-05-31 Svar anmält: 2005-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-31)