Utfallet av extratjänster

Skriftlig fråga 2019/20:957 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Enligt en ny rapport från riksdagens utredningstjänst är det 6 procent nationellt som går vidare till ett arbete utan stöd när de har haft en extratjänst. I Gävle kommun är det 5 procent, vilket är en halvering jämfört med 2017. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vars syfte är att arbetslösa ska få ett arbete.

Tabell 3: Uppföljning 90 dagar efter avslutad extratjänst, 2016–2019, riket, andel av samtliga

 

2016

2017

2018

2019

2016–2019

Arbete utan stöd

6

6

7

5

6

Arbete med stöd, a)

25

30

25

27

26

Studier

3

2

3

4

3

Program med aktivitetsstöd

50

42

45

52

49

Öppet arbetslösa

5

8

8

5

6

Övriga

11

13

12

8

9

Antal totalt

200

1 400

6 600

15 000

23 100

a) nystartsjobb, introduktionsjobb, moderna beredskapsjobb, lönebidrag och offentligt skyddad anställning, Arbetsförmedlingen (2020b)

I tabell 4 visas motsvarande statistik för Gävle kommun. I genomsnitt var det omkring två tredjedelar som 90 dagar efter avslutad extratjänst var program med aktivitetsstöd medan 16 procent var i arbete med stöd. Andelen i arbete utan stöd uppgick till 5 procent.

Tabell 4: Uppföljning 90 dagar efter avslutad extratjänst, 2017–2019, Gävle kommun, andel av samtliga

 

2017

2018

2019

2017–2019

Arbete utan stöd

10

9

4

5

Arbete med stöd, a)

30

20

14

16

Studier

0

1

3

3

Program med aktivitetsstöd

50

53

70

66

Öppet arbetslösa

0

5

1

2

Övriga

10

12

7

8

Antal totalt

30

100

400

500

a) nystartsjobb, introduktionsjobb, moderna beredskapsjobb, lönebidrag och offentligt skyddad anställning, Arbetsförmedlingen (2020b)

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: 

 

Vad anser ministern om utfallet av extratjänster rörande de som går till ett arbete utan stöd, och vidtar ministern några åtgärder för att den här reformen ska bli effektfull??  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-13 Överlämnad: 2020-02-14 Anmäld: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga