Utebliven ersättning till riskgrupper

Skriftlig fråga 2020/21:247 av Julia Kronlid (SD)

Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 10 juni gav regeringen besked om att ge personer i vissa riskgrupper rätt att ansöka om förebyggande sjukpenning. Detta för att personer i riskgrupperna ska undvika att smittas av covid-19. Ersättningen skulle ligga på 804 kronor per dag och lämnas i högst 90 dagar. Den tillfälliga förordningsändringen trädde i kraft den 1 juli och gällde fram till den 30 september. Den 24 september gick regeringen ut med ett besked om att det ska fattats beslut om att förlänga rätten till förebyggande sjukpenning, förebyggande föräldrapenning till barn som nyligen varit allvarligt sjuka och viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper. Det beslutades även om ett förtydligande vad gäller kronisk lungsjukdom som riskgrupp och en viss utvidgning av stödet till anhöriga.

Dock lade regeringen in en brasklapp om att en förlängning av förmånstiden från 90 till 180 dagar behövde ett beslut från riksdagen. Flera veckor senare är dock ett sådant beslut ännu inte på plats, vilket drabbar dem som behöver en fortsatt ersättning.

När regeringen meddelar folket om att rätten till ersättning ska förlängas uppfattas det givetvis som att alla redan berättigade personer i riskgrupp skulle kunna ansöka om fortsatt ersättning. Att de som redan haft ersättningen i 90 dagar kanske inte skulle kunna få ansöka om förlängning var otydligt kommunicerat från regeringen, vilket sätter folk i en orimlig situation. Hela syftet med en förlängning torde väl vara att även fortsatt kunna skydda personer i riskgrupp så länge som pandemin pågår och inte bara förlänga ansökningstiden för dem som inte redan fått ersättning. I praktiken innebär nuvarande situation att de som haft ersättning i 90 dagar riskerar att behöva återgå i arbete och således utsätta sig för smittorisk, vilket i sin tur kan innebära allvarliga konsekvenser för hälsotillståndet vid ett insjuknande. Detta på grund av att regeringen inte agerat tillräckligt skyndsamt.

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att personer i riskgrupp ska kunna få sin ersättning förlängd till och med årsskiftet oavsett om det redan betalats ut 90 dagar eller inte. Detta blir annars ett slag i luften och ett sätt att lura de mest utsatta under pandemin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Kommer statsrådet att skyndsamt agera så att alla i riskgrupp som har rätt till ersättning också får det utbetalt fram till årsskiftet oavsett om det redan betalats ut 90 dagar eller inte?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-19 Överlämnad: 2020-10-19 Anmäld: 2020-10-20 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga