Upprustning av Inlandsbanan

Skriftlig fråga 2018/19:706 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har i den nationella planen (Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2019, skr. 2017/18:278) angett att Inlandsbanan – framtida funktion (överflyttning väg till järnväg samt omledning) ska vara föremål för en funktionsutredning, vilket innebär att Trafikverket ska utreda frågan med målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Ibab, det vill säga det kommunalägda bolaget Inlandsbanan AB, har under en längre tid inventerat möjligheterna för en omfattande upprustning av Inlandsbanan. En tvärbana till Inlandsbanan, sträckan Jörn–Arvidsjaur, används för närvarande inte för järnvägstrafik. Den är dock av helt avgörande betydelse för det projekt som Ibab arbetar för och som bland annat skulle innebära att godstransporter från bland annat Luleå av stål med mera kan gå via Inlandsbanan. Ibab har också presenterat en omfattande, grundlig och realistisk plan för hur Inlandsbanan och den aktuella tvärbanan ska upprustas. Just nu pågår ett ärende hos Trafikverket om att göra om sträckan Arvidsjaur–Jörn till en testanläggning för höghastighetståg, i praktiken en stängd tjänsteanläggning. Genom att sträckan omvandlas till en tjänsteanläggning upphör den trafikeringsrätt till sträckan som nu garanteras varje europeiskt järnvägsföretag för genomfart på alla svenska järnvägsnät. Det innebär alltså en nedläggning av järnvägssträckan. En testanläggning för höghastighetståg är en god idé, men en sådan måste rimligen kunna samsas om spåret tillsammans med andra järnvägsföretag, till exempel Green Cargo. Utan sträckan Jörn–Arvidsjaur försvinner ett bärande underlag för en samhällsekonomiskt vettig upprustning av hela Inlandsbanan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att ett uteslutande av alla andra järnvägsföretag från sträckan Jörn–Arvidsjaur är förenligt med målsättningen om att en upprustning av Inlandsbanan, efter avklarad funktionsutredning, ska kunna ingå i nästa planeringsomgång och planrevidering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga