Uppgifter i straffregistret

Skriftlig fråga 2007/08:1363 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 13 juni

Fråga

2007/08:1363 Uppgifter i straffregistret

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dagarna har det uppmärksammats att klassamhället lever och mår bra i vårt svenska rättsväsende. Unga som har dömts till straff kan jobba i ungdomstjänst och undgå att hamna i skuldfällan och därmed livegenskap. Det andra alternativet är att betala böter.

Problemet är dock att den som tar ungdomstjänst hamnar i straffregistret i tio år medan den som tar böterna hamnar i registret i fem år. Den ungdom som har rika föräldrar kan med andra ord minska sin tid i straffregistret med fem år. Så ser det moderna klassamhället ut – den som är fattig men vill göra rätt för sig genom att jobba av sin skuld blir bestraffad. Den som har rika föräldrar kan köpa sig lite friare än den som med eget arbete vill göra rätt för sig.

Vi vet att arbetsgivare allt oftare begär utdrag ur straffregistret – på så sätt bestraffas den med dålig ekonomi dubbelt. Martin som gjorde en dum sak och slog en tjej när han var 15 får exempelvis inte jobba med barn, äldre, göra lumpen eller ens åka till USA förrän han är 26 år.

Jag vill, med hänvisning till vad som anförts, fråga om statsrådet Beatrice Ask har för avsikt att säkerställa att lagen ska vara lika för alla – oavsett betalningsförmåga.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-13 Anmäld: 2008-06-13 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)