Tvångsförflyttningar i Palestina

Skriftlig fråga 2021/22:1747 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den 4 maj 2022 avslog den israeliska högsta domstolen de framställningar som lämnats in av palestinska invånare i området Masafer Yatta i södra Hebron Hills, som Israel förklarade som ”skjutzon 918”. Domstolen gav grönt ljus för att tvångsförflytta över tusen personer i åtta samhällen. Dessa samhällen som får bistånd av Sverige, och vi har tillsammans med EU och andra medlemsländer stöttat dem med humanitärt bistånd genom West Bank Protection Consortium. Samhällena är nu i omedelbar fara för massrivningar, och invånarna kommer att förlora sina hem samt jordbruks- och betesmark.

Detta skulle vara den största tvångsförflyttningen sedan 1970-talet – ett allvarligt brott mot internationell rätt, som kan lagföras som ett krigsbrott. Israeliska myndigheter har redan vidtagit åtgärder i Masafer Yatta som signalerar avsikten att driva ut invånarna från sina hem. Konsortiet har rapporterat en ökad militär närvaro och press på invånarna, och förstörelse av minst 27 strukturer inklusive 16 givarfinansierade strukturer och 12 hem.

År 2021 rev och beslagtog israeliska myndigheter ett rekordstort antal humanitära biståndsstrukturer som finansierats av EU och medlemsländerna. 140 bostäder, daghem, skolor etcetera.  Som vanligt ignorerar Israel de önskningar som EU ställer på kompensation. Sverige borde uppmana den israeliska regeringen att stoppa rivningarna i Masafer Yatta-området såväl som militära träningsövningar och andra metoder som syftar till att skrämma invånarna.

Amnesty International har uppmärksammat det som pågår men det har tyvärr inte fått något utrymme i svensk press, public service eller i andra svenska radio- och tv-kanaler. Israels apartheidpolitik har eskalerat i skydd av att Ukrainakriget tar all uppmärksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

När avser statsrådet att diskutera med likasinnade EU-medlemsstater om tillgängliga rättsliga alternativ för att skydda det humanitära biståndet i Palestina från rivning och konfiskering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-17 Överlämnad: 2022-06-20 Anmäld: 2022-06-21 Svarsdatum: 2022-06-29 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga