True crime

Skriftlig fråga 2019/20:502 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Så kallade true crime-poddar har under de senaste åren blivit alltmer populära, och varje månad lyssnar hundratusentals svenskar på historier om mord och brott. Det finns emellertid vissa problem kring detta. Brottsoffer och anhöriga tvingas i och med programmen återuppleva fruktansvärda händelser och förluster när rättegångsprotokoll och vittnesuppgifter genom offentlighetsprincipen blir allmän egendom.

Anhöriga som mot sin vilja fått se hur brott mot dem de älskar allra mest gjorts till underhållning efterlyser nu skärpta regler för pressetik eller en ny lagstiftning som skyddar brottsoffer från att exploateras i true crime-poddarna. De vill inte att poddarna ges möjlighet att använda vittnesmål i kommersiella syften, och de vill att det ska finnas utgivare att hålla ansvariga samt att man ska ha någonstans att vända sig när man anser att man blivit illa behandlad och exploaterad.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på möjligheten att utreda ett tydligare regelverk kring användandet av rättegångsprotokoll och vittnesuppgifter exempelvis i true crime-poddar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga