Transportstyrelsens besked om husbilar

Skriftlig fråga 2018/19:935 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Frågan om den nya beskattningen av fordon har diskuterats under en tid, och en av fordonstyperna som skulle drabbas hårt är husbilar. Den nu föreslagna höjningen av fordonsskatten ligger på en nivå över 100 procent.

Av nybilsmarknaden är det ca 95 procent av dessa fordon som påverkas av den nya beskattningen. Branschen startade Husbilskampen för att påvisa det orimliga i den nya beskattningen. Konsekvenserna för tillverkare, importörer och återförsäljare skulle bli betydande, inte minst för dem som utövar det fantastiska campinglivet. 

Den 12 juli lämnade Transportstyrelsens verksamhetsspecialist följande information i Göteborgs-Posten: 

Skatten på husbilar förändras inte var rubriken, och texten innehöll bland annat denna lydelse: När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar. Det beskattningsgrundande koldioxidvärdet baseras alltså inte på WLTP-värdet. Det baseras på ett framräknat värde enligt beräkningsformler utifrån vägtrafikskattelagstiftningen, skälig grund. Det beror på att systemet i dag är anpassat och utformat från ett ställningstagande som Skatteverket har gjort. Det innebär att beräkning av fordonsskatt för husbilar även fortsättningsvis utgår från skälig grund, även om det finns ett angivet CO2-värde.

Men den 23 augusti, en vecka innan de nya bestämmelserna ska träda i kraft, kommer däremot följande information från den pressansvarige på Transportstyrelsen: Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. 

En och samma myndighet, Transportstyrelsen, har inom loppet av en dryg månad lämnat två olika besked. Två olika besked som innebär en dramatisk skillnad för en hel bransch. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Kabe har varslat 25 personer om uppsägning, och det lär bara vara början. Importörer, återförsäljare och verkstäder lär komma med samma dystra besked. 

Att denna oordning hos Transportstyrelsen, med två vitt skilda besked, får allvarliga konsekvenser för företag verksamma inom den här branschen torde stå utom allt tvivel. Det är inte acceptabelt att en myndighet agerar på det här sättet!

Förvisso ligger beskattningen av fordon under Finansdepartementet, men det fråntar ju inte Transportstyrelsen ansvaret att komma med korrekt information. Att Transportstyrelsen avger två vitt skilda uppfattningar i en och samma fråga och dessutom inom en förhållandevis snäv tidsrymd är anmärkningsvärt!

Med anledning av texten här ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur kan Transportstyrelsen lämna två vitt skilda besked gällande beskattning av husbilar under en så kort period som 42 dagar?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-29 Överlämnad: 2019-08-30 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-13
Svar på skriftlig fråga