Trafikskadenämndens oberoende

Skriftlig fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Till undertecknad har det framförts kritik från företrädare för whiplashskadade beträffande Trafikskadenämndens oberoende. Dessa anser att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna, som ofta också är läkare anställda av trafikförsäkringsbolagen.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Är detta något som statsrådet anser att regeringen bör ändra på?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-08 Anmäld: 2018-03-09 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga