Tingsstället i Västervik

Skriftlig fråga 2018/19:230 av Tomas Kronståhl (S)

Tomas Kronståhl (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tingsstället i Västervik är ett tingsställe under Kalmar tingsrätt. På tingsstället i Västervik hålls förhandlingar i brottmål som har anknytning till Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Kalmar län är ett vidsträckt län. Därför underlättar verkligen tingsstället i Västervik för alla inblandade, inte minst vad gäller resor och möjlighet att infinna sig vid förhandling. Det är 14 mil enkel resa till Kalmar. Lagmannen i Kalmar tingsrätt har beslutat att minska nyttjandet av tingsstället i Västervik från två gånger i veckan till endast en gång i veckan. Detta beslut har tagits med motiveringen att det blir för kostsamt för Kalmar tingsrätt att lagman och sekreterare ska förflytta sig mellan dessa båda orter. I stället ska samtliga berörda och alla valda nämndemän från dessa tre kommuner göra denna resa. Kostnaderna för tingsstället i Västervik kvarstår. Det enda man sparar in är dessa få tjänstepersoners resor med mera.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir därför:

 

Anser ministern att det är rimligt att en statlig myndighet väljer att spara in resor för några tjänstemän trots att åtgärden ökar resandet för betydligt fler inblandade i aktuella förhandlingar, och anser ministern att agerandet från Kalmar tingsrätt ligger i linje med den aviserade politiken från regeringen vad gäller möjligheten att bo verka och leva i hela landet och att staten ska verka för decentralisering i stället för motsatsen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga