Tillsyn över spelverksamhet och penningtvätt i Casino Cosmopol

Skriftlig fråga 2019/20:359 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan början av 2000-talet har svenska staten genom sitt helägda bolag Svenska spel bedrivit casinoverksamhet på fyra platser i Sverige. Det är internationella casinon med en mångfald av spelformer som tilltalar många. För statens vidkommande är en positiv aspekt av spelverksamheten att den är ganska lukrativ.

Det finns emellertid baksidor av casinoverksamheten. En är att många får problem med spelande och inte bara förlorar sina tillgångar utan också skuldsätter sig hårt. Genom den nya spellagen har åtgärder vidtagits, vilket är positivt.

Det finns dock också andra problem. Ett är att de statliga casinona riskerar att bli ett verktyg för penningtvätt. I Svenska spels årsredovisning för 2018 kan man läsa följande på s. 32: ”I november 2018 beslutade Spelinspektionen i ett tillsynsärende att Casino Cosmopol brustit i sitt systematiska arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som myndigheten granskat. Myndigheten utdömde i samband med detta en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor. Kort därefter lämnade Casino Cosmopol en åtgärdsplan som redovisade steg som skulle tas för att möta de brister Spelinspektionen meddelat. Casino Cosmopol överklagade även myndighetens beslut eftersom Spelinspektionen varken haft tydliga föreskrifter eller gett vägledning om hur de brister de anmärkt på ska hanteras.”

Efter överklagande av Casino Cosmopol sänktes sanktionsavgiften till 3 miljoner kronor, och vissa åtgärder ska ha vidtagits. Det är dock allvarligt att ett statligt bolags dotterbolag brister i sitt arbete mot penningtvätt på det sätt som har förekommit.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att öka tillsynen av spelverksamheten och därmed minimera risken för penningtvätt på Casino Cosmopol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga