Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare

Skriftlig fråga 2017/18:180 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisen har nyligen gjort tillslag mot minst tre företag som säljer cannabidiololja (även kallad CBD-olja) baserat på industrihampa godkänd av både Läkemedelsverket och EU. I CBD-olja finns låga halter av THC, den substans som finns i cannabis och ger psykoaktiva verkningar. Dock har en dom från Högsta domstolen 2007 undantagit produkten som produceras genom industrihampa, om den råkar tillhöra en av de sorter som Statens jordbruksverk godkänner (och innehåller max 0,2 procent av substansen THC). De företag som berörs av tillslaget är väl rutinerade och har varit mycket noggranna med att använda den godkända typen av industrihampa. Läkemedelsverket har i dag en möjlighet att besluta om saluförbud mot företag om de inte har tillstånd att sälja en viss typ av produkt, men det har hittills inte gjorts mot något svenskt företag.

Husrannsakningarna och beslagen ska inte ha föregåtts av någon polisanmälan mot företagen. Inte heller sitter någon frihetsberövad med anledning av tillslagen. Polisen har dessutom, i skrivande stund, inte inkommit med vilket lagstöd man haft för att ha genomfört husrannsakningarna.

CBD-oljan hjälper en lång rad människor med olika typer av besvär. Exempelvis har flera personer med epilepsi använt oljan då det ses som det enda som hjälper utan starka biverkningar, men det finns även en lång rad andra sjukdomstillstånd där preparatet används på ett fördelaktigt sätt. Två av de företag som drabbats, Scandinavian Hemp och Nordic Med Can, råkar vara Sveriges två främsta distributörer, varför tillslaget lär leda till omfattande problem för många sjuka människor som helt plötsligt inte får tag på preparatet.

Att dessa tillslag skett är för undertecknad oförståeligt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att tillslag som dessa kan legitimeras, och avser ministern att vidta åtgärder för att förhindra att likande tillslag sker i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga