Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper

Skriftlig fråga 2019/20:1859 av Julia Kronlid (SD)

Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I regeringens proposition 2019/20:187 framhåller regeringen att man avser besluta om en tillfällig förordning med bestämmelser sjukpenning i förebyggande syfte. Regeringen framhåller att den tillfälligt utvidgade rätten till förebyggande sjukpenning ska kunna lämnas i högst 90 dagar. Regeringen har även aviserat att rättigheten skulle börja gälla från och med den 1 juli. Nu visar det sig dock att det kan bli en fördröjning av när bidraget kan betalas ut vilket drabbar personer i riskgrupp hårt.

Det nuvarande läget visar på att smittspridningen delvis avtagit, men med Folkhälsomyndighetens eftersläpanderapportering är det svårt att skapa sig en bild av hur allvarligt läget är. Region Västra Götaland rapporterade nyligen in dubbelt så många smittade efter studentfirandet. Efter regeringens lättande av reserestriktioner kan det med stor sannolikhet antas att vi kommer att få se ytterligare smittspridning till följd av midsommarfirandet och ökat resande i sommartid. Personer i riskgrupp har redan satts i ett enormt svårt läge på grund av regeringens fördröjning av att realisera rätten till ett bidrag. Det har lett till att personer satts i ekonomisk knipa alternativt fått utsätta sig för den smittorisk det innebär att gå till arbetet. Det finns ingen garanti för att smittspridningen är över i september.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Förutsatt att smittspridningen fortfarande pågår i september, kan medborgare som omfattas av den tillfälligt utvidgade rätten till förebyggande sjukpenning räkna med att regeringen förlänger den tillfälligt utvidgade rätten till förebyggandesjukpenningen för att de inte ska behöva återvända till arbetet om det innebär allvarlig risk för deras liv och hälsa att smittas av covid-19?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-07-22 Överlämnad: 2020-07-24 Besvarad: 2020-08-07 Sista svarsdatum: 2020-08-07 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga