Tidningsanställdas engagemang i den egna tidningen

Skriftlig fråga 2005/06:402 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november

Fråga 2005/06:402 av Gunnar Andrén (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Tidningsanställdas engagemang i den egna tidningen 

Enligt Kammarrätten i Jönköping (mål nr 1445-05) kan bara den som har journalistiska arbetsuppgifter (eller möjligen tillhör ledningsgruppen) på ett dagstidningsföretag få den egna tidningen levererad hem till bostaden utan att det föranleder förmånsbeskattning.

Anställda som arbetar med exempelvis medieutveckling eller annonser, som annonssäljare, annonsplanerare eller annonsproducenter, har enligt domen inte sådana arbetsuppgifter att de motiverar att arbetsgivaren ställer tidningen till förfogande i hemmet. Det ska i så fall föranleda förmånsbeskattning @ och att tidningen dessutom måste betala arbetsgivaravgift.

Envar som någon gång varit på ett tidningsföretag inser att denna uppdelning av tidningsmedarbetare är rent fiktiv och uteslutande ägnad att försvaga redan hårt ekonomiskt pressade allmänna nyhetstidningars ekonomi.

Konsekvensen blir att tidningsföretag som önskar att alla anställda ska komma välinformerade till sin arbetsplats efter sammanhängande ledighet eller, mer normalt, bara en natts frånvaro, tvingas betala de anställda för att de ska få tid att på jobbet orientera sig om vad som skett på exempelvis annons- eller medieområdet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa denna fråga till chefen för kulturdepartementet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra att kunskap om medieutveckling i allmänhet och tidningsföretagens medarbetares aktiva engagemang för den egna produkten och dess annonser i synnerhet är en viktig del av varje kommersiellt tidningsföretags verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-18 Anmäld: 2005-11-18 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)