Takten i vaccineringen mot covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:1207 av Viktor Wärnick (M)

Viktor Wärnick (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Äntligen har vaccinationerna mot sjukdomen covid-19 inletts runt om i världen. Regeringen har aviserat att målet för Sveriges del är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021.

En legitim synpunkt måste ändock vara att regeringen behöver redogöra för varför det inte skulle kunna gå fortare att vaccinera Sveriges befolkning. Detta eftersom som vi nu nås av rapporter om hur exempelvis Israel redan lyckats vaccinera över 10 procent av befolkningen, genom ett proaktivt säkrande av en stor mängd doser samt ett flertal dygnetruntöppna vaccineringsstationer.

För att bli kvitt den bedrövligt stora samhällsspridningen i Sverige är en snabb och omfattande vaccinering av befolkningen helt central.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att Sverige ska öka taken i covid-19-vaccineringen av befolkningen så att fler erbjuds vaccin snabbare än vad som i dag sker, och om inte, hur motiverar ministern att nuvarande vaccinationstakt är tillräcklig givet virusets allvarliga utbredning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-08 Överlämnad: 2021-01-11 Anmäld: 2021-01-12 Svarsdatum: 2021-01-20 Sista svarsdatum: 2021-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga