Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference

Skriftlig fråga 2007/08:1608 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 september

Fråga

2007/08:1608 Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Just nu förbereds en FN-konferens mot rasism som ska äga rum i april 2009 i Genève. Det är en uppföljningskonferens (Durban II) med anledning av den FN-konferens mot rasism, rasdiskriminering och främlingsfientlighet som hölls i Durban i Sydafrika 2001. Durbankonferensen misslyckades med att ta upp flera av de mest akuta folkrättsbrotten och fokuserade på att angripa staten Israel. USA lämnade konferensen i protest. Även välrenommerade människorättsorganisationer som Human Rights Watch kritiserade det faktum att antisemitiska uttalanden och idéer fick stort utrymme vid sidoaktiviteterna.

Det finns dessvärre tecken på att Durban II utvecklas åt samma håll. Kanada har redan deklarerat att man inte kommer att delta eftersom man inte vill delta i ett antisemitiskt spektakel. Frankrikes president, regeringsmedlemmar från Storbritannien och från Nederländerna har också deklarerat att man kommer att avstå från deltagande om konferensen utvecklas i mer antisemitisk riktning eller försöker märka Israel som en rasistisk stat.

Över hela världen lever människor i ofrihet på grund av sin etniska eller religiösa tillhörighet, sitt kön eller sin sexuella läggning. De enda som tjänar på att rikta oproportionerligt fokus mot ett enskilt land är de regimer som vill dölja förtrycket i sina egna länder. Sverige får inte låta antisemitiska krafter ta Durban II som gisslan.

Mot bakgrund av vad som anförts skulle jag vilja fråga utrikesministern hur han avser att agera för att Durban II ska bli en konferens som lever upp till sitt namn och till de principer som Förenta nationerna ska stå för.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)