Svensk medborgare arresterad i Polen

Skriftlig fråga 2020/21:1173 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Enligt medieuppgifter sitter den svenske medborgaren Li Zhihui fast i Polen sedan ett drygt år tillbaka i avvaktan på att utlämnas till Folkrepubliken Kina efter en internationell efterlysning genom Interpol för påstådd ekonomisk brottslighet. Det mesta talar för att det är Li Zhihuis åsikter som är misshagliga för regimen i Peking. Ifall han lämnas ut är risken således stor för rättsövergrepp på politiska grunder. Därmed skulle Sverige och EU få ännu ett mycket allvarligt konsulärt fall att hantera. Med den här typen av anklagelser mot oppositionella görs försök att genom hot och påtryckningar begränsa mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter utanför Folkrepubliken Kina. Ytterst får det ses som ett led i pågående påverkansoperationer mot Europa.

Med anledning av detta önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern och Sverige att verka för att EU-landet Polen inte ska utlämna den svenske medborgaren Li Zhihui på oriktiga grunder till Folkrepubliken Kina för att där straffas på politiska grunder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-04 Överlämnad: 2021-01-05 Anmäld: 2021-01-07 Svarsdatum: 2021-01-13 Sista svarsdatum: 2021-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga