Stryplek bland ungdomar

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 30 november

Fråga

2006/07:243 Stryplek bland ungdomar

av Christer Nylander (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna ”lek” genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt halsen av en kompis tills man svimmar av syrebrist. För att vakna upp får man ett par smällar i ansiktet. Den som utsätts för strypningen uppges få en kick när de svimmar av.

Det är mycket oroande att den här typen av lekar sprids bland unga. Det finns stora faror med att strypningen. Hittills har inrapporterats fall av bland annat medvetslöshet och fallskador. Man kan också misstänka att den här typen av tester av kroppens gränser är en del av något större i ungdomskulturen. Det är mycket svårt att vidta politiska åtgärder för att stoppa den här typen av trender bland ungdomar. Likväl måste också politiker fundera på hur man kan hjälpa föräldrar och skolpersonal att komma till rätta med fenomenet. Forskning och upplysning till såväl barn som föräldrar kring fenomenet är några exempel på vad som kan göras. Jag tror att ökad föräldranärvaro på skolorna också är en viktig del i en lyckosam strategi för att stoppa denna typ av ”lekar”.

Avser socialministern att vidta åtgärder för att uppmärksamma faran med så kallad stryplek?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-30 Anmäld: 2006-11-30 Besvarad: 2006-12-06 Svar anmält: 2006-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-06)