Stöd till tågtrafiken

Skriftlig fråga 2019/20:1175 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har beslutat om att införa en temporär allmän trafikplikt för att stärka upp flygtrafiken till norra Sverige. Detta för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Goda kommunikationer för samhällsviktiga ändamål är viktigt i tider av kris. Ett annat viktigt kommunikationsmedel är den långväga tågtrafiken. MTR, SJ och andra bolag ställs just nu inför samma problematik som flyget, att antalet resenärer kraftigt har sjunkit, och i dagsläget vet vi inte hur länge till det kommer att hålla i sig.

Framför allt mindre bolag som kör långväga sträckor kommer att få det väldigt tufft att klara den här krisen om de inte får något stöd. Om en tågoperatör drar sig ur Sverige på grund av för låg lönsamhet kan det också resultera i att den inte kommer tillbaka när väl krisen är över. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att stödja tågbranschen och framför allt för att upprätthålla långväga resor med tåg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-09 Överlämnad: 2020-04-14 Anmäld: 2020-04-15 Svarsdatum: 2020-04-22 Sista svarsdatum: 2020-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga