Statligt stöd till miljöorganisationer

Skriftlig fråga 2020/21:3601 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Det statliga stödet till miljöorganisationer via Naturvårdsverket fungerar på många sätt bra. Att engagera civilsamhället i olika typer av frågor är både relevant och viktigt för att bidra till en bredare debatt och en djupare förståelse för knäckfrågorna. Samtidigt är det viktigt att granska hur pengarna används och vilken nytta de gör.

En granskning av de organisationer som har erhållit stöd visar att det finns flera stycken som aktivt motverkar de svenska energi- och klimatmålen, främst på elsidan där det finns organisationer som vill minska både befintlig förnybar el och utbyggnaden av förnybar el. Att använda de statliga resurserna till att stötta organisationer som motarbetar de statliga målen är varken lämpligt eller särskilt effektivt. Även om all granskning av svensk politik är bra, och med förståelse för att det givetvis finns motstridiga intressen i frågorna, finns det begränsningar i vad som staten bör lägga resurser på. Granskning från organisationerna bör inte gynna enskilda intressen som kan tjäna på en annan politik än den beslutade. Det är i huvudsak våra myndigheter som ska säkerställa att inte enskilda intressen gynnas i den politik som förs. 

Vi behöver göra allt vi kan i klimatomställningen. Vi har redan ett stort antal problem där byråkrati sätter käppar i hjulet för dem som vill investera. Att staten då också stöttar organisationer som aktivt motarbetar målen känns därför tydligt kontraproduktivt. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Kommer regeringen att se över kraven för att de miljöorganisationer som erhåller stöd också ska arbeta för att uppfylla de svenska klimat- och energimålen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-09-06 Överlämnad: 2021-09-06 Anmäld: 2021-09-08 Besvarad: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga