Statligt etableringsstöd

Skriftlig fråga 2019/20:2000 av Amineh Kakabaveh (-)

Amineh Kakabaveh (-)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Det har spekulerats en tid om att e-handelsföretaget Amazon skulle etablera sig i Sverige. Tidigare har Amazon etablerat serverhallar i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Det stod nyligen klart att Amazon etablerar sin e-handelsverksamhet i Sverige till hösten. Med etableringen startar Amazon en webbsida på svenska och inviger ett 15 000 kvadratmeter stort lager i Eskilstuna.

Överallt där Amazon har etablerat sig i Europa har fackföreningarna larmat om en antifacklig ledning, osäkra arbetsvillkor och ett övervakningssystem som registrerar arbetarnas minsta rörelser. På kort tid har Amazon kapat åt sig stora marknadsandelar i de länder man etablerat sig i.

Den internationella fackföreningen UNI Global Union organiserar det fackliga motståndet mot Amazon, med fackförbund från 23 länder, däribland svenska Handels och Unionen. Enligt UNI Global Union har Amazon hela världen som sin marknad och satsar på en aggressiv expansion för att sprida sig över så många marknader som möjligt, pressa priserna och sälja stora volymer med små marginaler.

Amazon har inledningsvis valt att sköta sin svenska lagerverksamhet via en underentreprenör med kollektivavtal. Men det finns en välgrundad anledning till att fackföreningarna är oroliga för Amazons etablering och de konsekvenser som den har på demokratin, civilsamhället och mångfalden på de marknader där e-handelsföretaget går in.

Den 17 augusti 2020 publicerade Aftonbladet uppgifter om att regeringen 2017 aktivt bjudit in de stora amerikanska techföretagen till Sverige, varvid regeringen lovat miljonstöd om de etablerade sig här. Enligt uppgift i Aftonbladet har Facebook fått 140 miljoner kronor i etableringsstöd från den svenska staten. Dessutom har de fått kraftiga lättnader på upp till 97 procent på energiskatten samt andra subventioner och stöd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Har ministern och regeringen vidtagit några åtgärder för att ge Amazon statligt etableringsstöd, och i så fall vilka åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-19 Överlämnad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga