Stängningen av Römosseskolan

Skriftlig fråga 2021/22:306 av Michael Rubbestad (SD)

Michael Rubbestad (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den 27 oktober 2021 rapporterar flera medier att Skolinspektionen äntligen stoppar den kraftigt kritiserade Römosseskolan i Göteborg. Beslutet omfattar tre skolor, alla med muslimsk inriktning. Som motivering uppges bland annat att ”[…]verksamheten är rörig. Ägarförhållandena är diffusa och ekonomiska oegentligheter har förekommit, bland annat har pengar från skolan gått till politisk verksamhet och aktivism i Somalia.” (Omni.se)

Redan i augusti 2011 kom de första rapporterna om allvarlig kritik mot Römosseskolans verksamhet. Dessa hänvisade till missförhållanden som uppmärksammats av Skolinspektionen redan under 2010.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det tagit över elva år innan verksamheten stoppats. De elever som gick i första klass när den första kritiken uppdagades är i dag studenter och har genomgått såväl låg- som mellan- och högstadiet i Römosseskolans verksamhet. Vidare innebär stängningen att närmare 600 elever nu står i akut behov av omplacering i Göteborg.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Varför har det behövt ta hela elva år att agera trots dessa uppenbara och återkommande brister, och anser ministern med facit i hand att hon kunde ha agerat annorlunda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-28 Överlämnad: 2021-10-29 Anmäld: 2021-11-04 Svarsdatum: 2021-11-10 Sista svarsdatum: 2021-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga