SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet

Skriftlig fråga 2016/17:1458 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sveriges nationella nödnummer, 112, sköts i ett samarbete mellan stat, kommun och landsting genom SOS Alarm. Detta gäller också vid olyckor till sjöss, vilket ofta leder till att Sjöräddningssällskapets (SSRS) frivilliga rycker ut. Denna ideella organisation utför i dag 70 procent av den akuta sjöräddningen i Sverige och gör det utan offentliga bidrag.

SSRS och SOS Alarm har sedan länge ett nära samarbete, som bidragit till Sveriges höga säkerhet till sjöss med resultatet att vi har få omkomna och få skador trots stor sjöfart och omfattande båtliv. Trots detta har SSRS fått ta emot en uppsägning av avtalen som reglerar samarbetet med SOS Alarm. SOS Alarm vill nu börja ta betalt för både larm och information om pågående räddningsinsatser. Det betyder att man vid finansiering av SOS Alarms kostnader vill likställa en ideellt utförd verksamhet med offentliga verksamheter.

Den allra största delen av sjöräddningen i Sverige finansieras helt av 100 000 medlemmar och givare (månadsbidrag, donationer, arv med mera). Allt räddningsarbete och ständig beredskap bemannas av 2 100 frivilliga. På så sätt skiljer sig SSRS markant från de offentliga aktörer som SOS Alarm har avtal med.

Det är märkligt att propåerna kommer i ett skede när det samtidigt pågår en offentlig utredning, 112-utredningen (Ju 2016:03), som ska redovisa sitt uppdrag till inrikesministern under året. Syftet med utredningen är bland annat att se över alarmeringstjänsten och föreslå hur den skulle kunna samlas under ett tak.

Inrikesminister Anders Ygeman konstaterade i sitt tal vid 112-dagen förra året att alarmeringstjänsten är ett offentligt åtagande. Att i det läget ändra avtalen mellan SOS Alarm och SSRS vore att föregå utredningens förslag och den efterföljande politiska beslutsprocessen i regering och riksdag.

Frivilligheten utgör en betydande avlastning för samhället. Om förutsättningarna dramatiskt försämras för att ideellt utföra uppgifterna skulle de till stor del bli tvingande åtaganden för stat, landsting och kommuner. Kostnaderna för ett offentligt övertagande har uppskattats till minst 2 miljarder kronor per år.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet ska fortsätta att gälla utan höga betalningskrav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Överlämnad: 2017-05-22 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga