snabbtåg Gävle-Östersund

Skriftlig fråga 1997/98:532 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:532 av Owe Hellberg (v) till kommunikationsministern om snabbtåg Gävle-Östersund

Snabbtågsanpassningen av sträckan Gävle-Östersund via Norra stambanan finns med i Banverkets förslag till stomnätsplan för åren 1998-2007. Projektet skulle påbörjas efter 2002. Projektet kostar 143 miljoner kronor och har stor samhällsekonomisk lönsamhet med en nettoutvärdekvot på 1,4.

Vid ett möte med SJ i november 1997 sade man sig vara beredd att köra snabbtågstrafik på Norra stambanan till Östersund redan år 2001, om spåret då var anpassat för sådan trafik.

Detta stämmer väl överens med regeringens direktiv för infrastrukturplanering 1998-2007, där det sägs att åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen bör sammantaget leda till en lika stor minskning av restider i områden med låg tillgänglighet som i övriga landet.

Nu säger SJ:s persontrafiksdivisionschef att man inte tänker köra några snabbtåg på den ovan beskrivna sträckan, kanske inte heller Intercitytåg, om inte staten skjuter till högre anslag. Bandelen har ingen framtid påstår han. Ett uttalande som inte alls delas av innevånare och politiker i Gävleborgs län.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till ministern:

Avser ministern att lägga fram ett förslag till riksdagen så att Banverkets utbyggnad av sträckan Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Östersund kommer att trafikeras av SJ:s snabbtåg fr.o.m. år 2001?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-09 Anmäld: 1998-03-16 Besvarad: 1998-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga