Skydd för hotade på arbetsplatsen

Skriftlig fråga 2020/21:381 av Eva Lindh (S)

Eva Lindh (S)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Hoten mot myndigheter ökar, enligt en kartläggning som fackförbundet Vision har gjort. Rapporter kommer från Linköping och Malmö om grova hot mot socialsekreterare. Andra berättelser kommer från ambulans- och brandpersonal vid utryckningar, sjukvårdspersonal då skadade kriminella kommer till sjukvården och handläggare i olika funktioner i kommunerna. Vi kan och får aldrig acceptera detta. De som drabbas behöver skydd och stöd.

Från och med den 1 januari i år gäller en ny lag som skärper straffet för sabotage mot blåljusverksamhet. Det kan exempelvis handla om att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal eller om att hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse i högst fyra år. Det är en viktig lag både för att skydda personal och för att säkra genomförandet av insatserna.

Gustav i Linköping berättar i en nyhetsartikel att han vid ett tillfälle ansökt om skyddade personuppgifter eller sekretessmarkering i folkbokföringen men fick nej från Skatteverket. Andra har lyft problem med att kriminella lätt kommer åt personliga uppgifter som kan användas som hot mot deras person och familj. Fackförbundet Vision har lyft frågan om att det kan krävas förändrad lagstiftning för att skydda människor som blir hotade på arbetsplatsen. Chefer och ledare på arbetsplatsen som stöttar och vågar stå bakom en anmälan när det behövs är avgörande.

Vi måste göra allt vi kan för att skydda hotade, som dessutom bara gör sitt jobb för oss och för ett bättre samhälle.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg lyder:

 

Vad anser statsrådet kan göras för att ytterligare stärka skyddet för dem som hotas på sin arbetsplats, och avser statsrådet att ta några initiativ i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-06 Överlämnad: 2020-11-08 Anmäld: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga