Skatteundantaget för egenanvänd el

Skriftlig fråga 2020/21:3165 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Egenproducerad förnybar el är en del av energiomställningen. Den kan även öka energisystemets robusthet och avlasta elnäten. År 2015 införde Sverige en skattereduktion för egenanvänd el. Den innebär att den el man förbrukar själv är helt befriad från skatt. Gränsen för anläggningens toppeffekt har varit 255 kilowatt och höjs den 1 juli till 500 kilowatt för att omfattas av skatteundantaget.

Trots att taket för skatteundantaget höjs kommer skatten på egenanvänd el att bromsa investeringar i egenproducerad förnybar energi. Den kommer även i fortsättningen att leda till att till exempel kommuner och regioner, jordbrukare och företag avstår från att investera i egenproducerad el som de skulle kunna använda i den egna verksamheten. Sverige behöver snabba på klimatomställningen. Därför är det viktigt att klivet mot egenproducerad el främjas av skatte- och avgiftssystemet.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser regeringen att avskaffa taket på 500 kilowatt för skatteundantaget för egenanvänd el?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-09 Överlämnad: 2021-06-10 Anmäld: 2021-06-11 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga