Skatteamnesti

Skriftlig fråga 2006/07:1396 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1396 Skatteamnesti

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet Göran Hägglund har i en intervju i Svenska Dagbladet den 6 mars i år följt upp Kristdemokraternas vallöfte om en skatteamnesti för de svenskar som gömmer pengar utomlands. Direkt citerad ur intervjun sade han:

”Jag tycker att idén absolut är värd att pröva. Det finns en potential i detta som man inte ska avfärda.”

Vid riksdagens frågestund den 26 april svarade statsministern följande på en fråga från undertecknad om regeringen avsåg att införa en sådan amnesti: ”Nej, det är inte avsikten.”

När undertecknad så vid frågestunden den 14 juni åter ställde frågan, men till statsrådet Göran Hägglund, blev svaret däremot:

”Frågan om amnesti får vi tillfälle att återkomma till när regeringen presenterar sitt svar.”

Det råder följaktligen fortfarande oklarhet kring regeringens intentioner, sannolikt kopplade till motsättningar i regeringen. Statsrådet Hägglund har fortfarande uppfattningen att den kommande propositionen kring förmögenhetsskatten ska innehålla någon form av förslag på skatteamnesti. Min fråga till statsrådet är därför:

Avser finansministern att föreslå en skatteamnesti vid slopandet av förmögenhetsskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-07-03 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-03)