Självförsörjningsgraden i svenskt lantbruk

Skriftlig fråga 2021/22:1306 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

I veckan besökte jag Gässlösa gård i Ölme, där LRF hade samlat olika lantbrukare från trakten. De vittnade om hur Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina på kort tid ritat om kartan för den svenska jordbruksnäringen. Inte nog med att båda länderna är stora producenter av varor som vete och solrosolja, de är också producenter av viktiga insatsvaror som diesel och gödsel. Prischocken drabbar svenska bönder hårt men visar också på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen.

Sverige har i dag en självförsörjningsgrad om ungefär 50 procent. I Finland är motsvarande siffra 80 procent. Det är inga större problem så länge de globala leveranskedjorna fungerar som de ska, men såväl coronapandemin som kriget i Ukraina visar hur sårbara dessa kan vara. Det kan ju uppstå en situation när exporten till Sverige blir helt avskuren, och då har vi snart brist på livsmedel. Vi måste därför stärka den svenska självförsörjningsgraden, bland annat vad gäller livsmedel.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att agera för att stärka den svenska självförsörjningsgraden på livsmedelsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-17 Överlämnad: 2022-03-18 Anmäld: 2022-03-22 Svarsdatum: 2022-03-30 Sista svarsdatum: 2022-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga