Samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet

Skriftlig fråga 2016/17:542 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Järva är ett av landets mest brottsutsatta områden. Området, som består av stadsdelarna Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista och Husby, är även ett av de områden i landet som drabbats hårdast av dödligt våld. Ungefär 10 procent av Sveriges alla mord sker där. Bara under de senaste två veckorna har tre personer skjutits till döds. Polisen uppskattar att det finns mer än 500 personer i området som livnär sig av kriminalitet, och särskilt narkotikabrottsligheten är stor på Järva. Enligt polisens uppskattning har 70 procent av all narkotika som distribueras i Stockholmsområdet sitt ursprung i Järva.

Tensta, Rinkeby och Husby är av polisen klassificerade som särskilt utsatta områden.

En bred palett av åtgärder behövs för att minska brottsligheten i Järva, öka människors trygghet och bryta de kriminella grupperingarnas makt och inflytande. Ett polishus ska öppnas i Rinkeby under 2018, vilket vi moderater tycker är alldeles för sent. Åtgärder behövs här och nu.

Statsrådet Ibrahim Baylan, som leder en särskilt statsrådsgrupp som ska driva på insatserna för de socialt utsatta områdena runt om i landet, uttalade sig nyligen i bland annat Svenska Dagbladet om att han vill tillsätta en samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet. Statsrådets ambition är – enligt tidningsuppgifter – att samordnaren ska tillsättas före jul.

Bland det viktigaste nu är att få på plats en konkret handlingsplan mot det dödliga våldet och klargöra vem som ska göra vad. Att en samordnare tar sig an uppgiften kan vara positivt, förutsatt att samordningen blir konkret och operativ.

När vi nu skriver den 16 december kan vi konstatera att det inte är många dagar kvar av året 2016. En samordnare har såvitt vi känner till inte utsetts, och något mandat för och konkretion av dennes arbetsuppgifter har heller inte presenterats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

När tänker statsrådet och regeringen utse en samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet, och vilket mandat tänker regeringen ge den som utses?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-16 Överlämnad: 2016-12-19 Anmäld: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-02 Sista svarsdatum: 2017-01-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga