Samarbete med Norge kring förvaltningen av varg

Skriftlig fråga 2017/18:1353 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Norge har under en rad år eftersökt ett närmare samarbete med Sverige kring förvaltningen av den skandinaviska vargstammen. Detta framgår bland annat i propositionen Ulv i norsk natur – Bestandsmål for ulv og ulvesone från det norska klimat- och miljödepartementet till stortinget. Enligt Bernkonventionen har Sverige och Norge förbundit sig att samarbeta kring detta område då all forskning indikerar att detta är en skandinavisk vargstam och inte en nationell stam.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Har ministern och regeringen haft en dialog med den norska regeringen i denna fråga, och vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att stärka samarbetet kring förvaltningen av varg med Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-25 Anmäld: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-06-07 Svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga