Sälarnas situation

Skriftlig fråga 2020/21:816 av Elin Lundgren (S)

Elin Lundgren (S)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det finns uppgifter om att sälarna i sälreservatet vid Hälsingekusten svälter. Det rapporteras att det är så illa att sälarnas bröstkorg syns. Sälarna är just nu så många att det är svårt för djuren att hitta föda. Med minskade fiskebestånd på grund av industrifisket blir det ännu svårare, och sälarna letar sig in i skärgården, något som inte hänt förut. Utbredningen av skarv gör inte situationen bättre för vare sig fiskare, fiskar eller miljö. Det är positivt att skyddsjakt på säl nu är tillåten. Mer behöver dock göras.

Jag vill därför fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att förbättra sälarnas situation och förhindra svälten som nu råder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-12-01 Överlämnad: 2020-12-02 Anmäld: 2020-12-03 Sista svarsdatum: 2020-12-09 Svarsdatum: 2020-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga