Säkrad kontanthantering

Skriftlig fråga 2020/21:150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Runt om i landet får vi vittnesuppgifter om kommuner som inte längre tar emot kontanter i sina verksamheter. Det kan röra sig om simhallar, badplatser, kiosker/restauranger på äldreboenden eller bibliotek. Detta trots att kontanter är ett legalt betalningsmedel i vårt rike.

Kommunerna ursäktar sig med allt från att vilja minska risken för rån mot anställda som ska hantera kontanterna till att kontanterna i sig har en dyr hanteringskostnad. Detta sätt att hantera bland annat äldre och barn som antingen kan ha svårt att hantera it-lösningar eller rent av är för unga för att få hantera kort är inget annat än diskriminering och något vi bör ta krafttag mot för att förhindra. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra möjligheten att använda kontanter som betalmedel i Sveriges kommuner och regioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-01 Överlämnad: 2020-10-02 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-14 Sista svarsdatum: 2020-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga