Regeringens tolkning av folkomröstningar

Skriftlig fråga 2005/06:1896 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1896 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Jens Orback (s)

Regeringens tolkning av folkomröstningar

I samband med valet den 17 september kommer en rad kommunala folkomröstningar att anordnas. I en fråga, gällande synen på trängselskatte-försöket 3 januari@31 juli 2006 i Stockholm, kommer ett knappt 20-tal kommuner att anordna rådgivande folkomröstningar.

Under våren 2006 har jag och andra tillfrågats hur resultatet av dessa ska bedömas. Mitt svar har konsekvent varit att alla sådana opinionsyttringar ska vägas in, förtjäna respekt, men ingen väljare eller kommun har ensamrätt att besluta något som rör medborgare i många kommuner.

Jag och andra har genom interpellationer i riksdagen sökt bringa klarhet i hur regeringen ser på dessa folkomröstningar. Ska rösterna i en kommun, Stockholm, tillmätas större, eller rent av avgörande, vikt jämfört med rösterna från kringliggande kommuner?

Trots många försök har klarhet inte stått att få i denna allmänpolitiska fråga.

Men från ett väljarperspektiv är det extremt angeläget att klarhet råder om regeringens syn på hur regeringen avser att tolka folkomröstningar som i grunden gäller ärenden som rör riksdagens beslutskompetens.

Fråga:

Hur @ och när @ avser statsrådet att offentliggöra vilken vikt regeringen avser att tillmäta resultatet av de kommunala folkomröstningarna om trängselskatt eller ej som anordnas den 17 september 2006 i Stockholms stad och ett antal kringliggande kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-06 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-06)