Rätten till sterilisering

Skriftlig fråga 2018/19:567 av Elin Lundgren (S)

Elin Lundgren (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I Sverige säger steriliseringslagen i 2 §: ”En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran steriliseras, om han eller hon är bosatt i Sverige. Om sterilisering vägras, ska frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning.” 

Sterilisering är ett utmärkt alternativ för den som vet att den inte vill ha barn eller inte vill ha fler barn. Personen i fråga får ett säkert skydd mot graviditet.

25-årsgränsen är tänkt att borga för att det ska vara ett genomtänkt beslut, då den inte rimmar med myndighetsgränsen. 

Det har kommit till min kännedom att det finns gånger då personer som passerat 25 år inte får sterilisera sig fastän de så önskar. Ibland vill sjukvården att de först ska prova alla tillgängliga preventivmedel. I andra fall blir det ett nej med motiveringen att de trots att de fyllt 25 år skulle vara för unga. Särskilt inträffar detta när det gäller personer som inte önskar barn alls. För mig är det en variant av att inte acceptera människors egen önskan om livsval. En del av dessa personer uttrycker en stark oro över att bli gravida, och en sterilisering skulle kanske bidra till ökad psykisk hälsa.

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministern på att personer över 25 år som önskar en sterilisering inte beviljas det, och avser ministern att vidta några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-23 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga