Rätt till försäkringar för vuxna och barn med NPF-diagnoser

Skriftlig fråga 2013/14:577 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

 

Många föräldrar har hört av sig på olika sätt efter att deras barn fått en neuropsykiatrisk diagnos (NPF), till exempel adhd eller en diagnos inom autismspektrat, och barnen nekats en försäkring hos flera av försäkringsbolagen i Sverige.

På hemsidan Konsumenternas.se kan man läsa, liksom på Svensk Försäkrings hemsida, att barnförsäkring innehåller normalt villkor som undantar sjukdomar och skador som den försäkrade hade redan innan försäkringen tecknades. Vissa sjukdomar och tillstånd täcks enligt villkoren aldrig av försäkringen. Exempel på sjukdomar som typiskt sätt inte ersätts är ADHD, blödarsjuka, CP-skada eller epilepsi.

De råd man ger är att teckna försäkringen så tidigt som möjligt, då den inte gäller sjukdomar och skador där symtom visat sig innan försäkringen börjat gälla, eller att man försäkrar barnet inom förälders gruppförsäkring via facket eller arbetsplatsen, där ingen individuell prövning behöver göras.

Men fler och fler diagnostiseras även i vuxen ålder. Varje personförsäkring som kräver en hälsodeklaration måste anses som en risk för dessa personer att inte längre få ha kvar sitt försäkringsskydd.

Jag undrar nu hur konsumentministern ser på detta, att så många både barn och vuxna med NPF inte kan få del av samma försäkringsskydd som de flesta andra.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-15 Överlämnad: 2014-04-15 Besvarad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-04-24
Svar på skriftlig fråga