Problem med export av miljöbilar

Skriftlig fråga 2019/20:775 av Helena Antoni (M)

Helena Antoni (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Många av Sveriges miljöbilar försvinner iväg till Norge som export bara något år efter att de köps här i Sverige. Anledningen är att de bilar som klassas som miljöbil får en bonus. Detta problem med bonus–malus-systemet har varit känt länge, och nu vet vi även att det är uppemot var tredje miljöbil som försvinner iväg till Norge. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska behöva stå för notan för Norges omställning av fordonsflottan. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att detta ska upphöra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-20 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga