Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Skriftlig fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani (S)

Adnan Dibrani (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När det gäller sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden att räknas från den dag då barnet vuxit upp och fyller 18 år, inte från den dag då brottet begicks. Det här är i grunden en rimlig ordning. En preskriptionstid som räknades från och med den dag då brottet begicks vore djupt orättvist mot brottsoffret av det enkla skälet att ett barn inte själv ska behöva ansvara för att söka upprättelse för det brott han eller hon själv fallit offer för.

Men här finns också en problematik. Trauma och skam kopplat till våld eller övergrepp i unga år kan sitta i avsevärt längre än den preskriptionstid som gäller i dag, trots att preskriptionstiden börjar räknas från och med 18-årsdagen. Den som har blivit utsatt som barn eller ungdom kanske inte har modet att lätta sitt hjärta förrän långt, långt senare.

Precis som vissa sår kanske aldrig läker bör hotet om vissa påföljder aldrig försvinna. Därför behöver vi ta bort preskriptionstiden helt för grova brott mot barn. Vi kan inte ha en ordning där dessa brott läggs till handlingarna med tiden som orsak.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om höjt straff för grovt barnpornografibrott och avskaffad preskription för vissa allvarliga brott mot barn.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn att överlämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga