Pensionsbeloppen för gifta eller samboende pensionärer

Skriftlig fråga 2008/09:1053 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 23 juni

Fråga

2008/09:1053 Pensionsbeloppen för gifta eller samboende pensionärer

av Ann-Christin Ahlberg (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Som regelverket för pensionssystemet ser ut i dag så kan vissa pensionärer som gifter sig eller blir sambor förlora upp till 849 kronor i pension per månad. Om bägge parter i äktenskapet eller samboförhållandet är pensionärer så kan det nya hushållet i vissa fall förlora inkomster på upp till 1 698 kronor.

Om två förvärvsarbetande på motsvarande sätt gifter sig eller flyttar ihop så får de förstås inte sänkt lön. Då pension måste anses vara en form av uppskjuten lön så kan det förstås uppfattas som djupt orättvist att just pensionärer ska få sänkt inkomst för att de funnit kärleken. Alla pensionärer betalar dessutom redan en högre skatt på sina pensioner jämfört med förvärvsarbetande – detta på grund av regeringens så kallade jobbskatteavdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder så att pensionärer som gifter sig eller bli sambor inte får lägre pension?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-23 Anmäld: 2009-06-23 Besvarad: 2009-07-06 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-06)