Patent på gener och gensekvenser

Skriftlig fråga 2012/13:700 av Westerholm, Barbro (FP)

Westerholm, Barbro (FP)

den 12 augusti

Fråga

2012/13:700 Patent på gener och gensekvenser

av Barbro Westerholm (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

År 2004 biföll riksdagen regeringens proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. – genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Därigenom infördes Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar i svensk rätt. Det blev då möjligt att patentera naturliga gensekvenser, något som var kontroversiellt därför att många ansåg att gensekvenser som utvecklats under miljarder år inte ska vara patenterbara.

Nu har USA:s högsta domstol beslutat att ett bioteknikföretag inte ska få ta patent på de två viktigaste bröstcancergenerna.

Min fråga till justitieministern är:

Kommer justitieministern och regeringen med anledning av USA:s domstolsbeslut att ta initiativ till översyn av den svenska och europeiska patentlagstiftningen inom bioteknikområdet, närmare bestämt det som gäller patent på gener och gensekvenser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-12 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-26 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-26)