Parlamentarisk förankring av den nationella handlingsplanen för hållbarhetsmålen

Skriftlig fråga 2017/18:1239 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Redan tidigare har statsrådet Ardalan Shekarabi fått frågan om den parlamentariska förankringen av den nationella handlingsplanen för FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Fråga 2017/18:1047 tog bland annat upp att det är aviserat att den nationella handlingsplanen ska ha en stark parlamentarisk förankring. Riksdagen har redan föregripit en hel del av hållbarhetsarbetet, och många mål som beslutats av riksdagen är redan drivande för att uppnå hållbarhetsmålen nationellt.

I frågan lyftes också att den nationella planen väcker frågor, bland annat om politiskt ansvarsutkrävande, prioriteringar, målsättningar, uppföljning, innehåll och omfattning. Det lyftes att det möjligen finns förutsättningar för samarbete mellan riksdag och regering redan innan planen är presenterad.

Nu rinner tiden ut för den nuvarande regeringen.

Riksdagen har ännu inte involverats. Det finns en oro för att handlingsplanen inte alls kommer att förankras parlamentariskt utan att en färdig produkt från regeringen bara kommer att presenteras för de folkvalda. Det går rakt emot vad statsrådet har utfäst. Det är inte en stark parlamentarisk förankring alls.

I svaret på den förra frågan meddelade statsrådet att regeringen arbetar med att ta fram en nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Där säger sig regeringen ta initiativ som innebär att den parlamentariska förankringen av det svenska genomförandet av Agenda 2030 stärks. Men det var inte frågan. Frågan var hur handlingsplanen ska förankras parlamentariskt. Statsrådet avsåg att återkomma till riksdagen med ytterligare information. Detta har inte hänt ännu. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

På vilket sätt avser statsrådet att parlamentariskt förankra den nationella handlingsplanen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-27 Överlämnad: 2018-04-30 Anmäld: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-09 Svarsdatum: 2018-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga