Övergivna katter

Skriftlig fråga 2017/18:636 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Varje år överges mängder av katter runt om i Sverige, vilket är rent förkastligt. Problematiken med övergivna katter har varit känd sedan länge, men svårigheten att komma åt oansvariga kattägare utan att kräva än mer resurser av en ansträngd poliskår har varit betydande.

Under Anders Ygemans ministertid fattades ett beslut om att icke polisiära arbetsuppgifter, som att omhänderta och sälja djur, skulle flyttas över till länsstyrelserna. Detta kommer nu att ske från den 1 juli i år. Det märkliga är att regeringen samtidigt vill införa ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur och därmed passa tillbaka bollen till Polismyndigheten.

Det är fullständigt oacceptabelt att överge djur, men att spåra upp personer som övergett katter kommer att vara svårt och tidskrävande och framför allt ta resurser från en redan ansträngd polis.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Avser statsrådet att gå vidare med att införa ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur samt att ge Polismyndigheten ansvar för att den ansvariga djurägaren lagförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-23 Överlämnad: 2018-01-24 Anmäld: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga