Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP)

Tina Acketoft (FP)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga. En av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor är den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand.

I dag är situationen på Ostkustbanan sådan att det i princip har nått kapacitetstaket för trafiken norr om Gävle. Det är till och med så illa att det nu tar åtminstone 20 minuter längre tid att resa från Sundsvall till Stockholm jämfört med för omkring 10 år sedan, trots att tågen nu kan gå med högre hastigheter. Orsaken till detta är kapacitetsbrist och därför väntetid på särskilda mötesplatser.

Men att innan Ostkustbanan får dubbelspår bygga mötesplatser, utan att vi med säkerhet vet att regeringen faktiskt fattar beslut om att prioritera detta dubbelspår, kan faktiskt visa sig vara riskabelt. Snarare kan det bli så att dessa mötesplatser blir permanenta och att de förhindrar en dubbelspårslösning.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Hur ser statsrådet på framtiden för Ostkustbanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-12 Överlämnad: 2015-06-13 Anmäld: 2015-06-15 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga