Omlokalisering av E-hälsomyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:208 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att delar av E-hälsomyndighetens verksamheter omlokaliseras till Kalmar. Därtill beslutades att omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 maj 2018. De verksamheter som berörs är bland annat register och it-funktioner, som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker digitaliserad och kostnadseffektiv läkemedelshantering.

Regeringen menar samtidigt att samordning av satsningar på e-hälsa och övergripande funktioner, som att följa utvecklingen inom e-hälsoområdet, inte omfattas av beslutet. Hur denna omlokalisering ska vara möjlig att genomföra utan att arbetet med nationell e-hälsa påverkas, där digitaliserad patientsäker läkemedelshantering är en central del, är ytterst oklart.

Sverige har nämligen högt ställda ambitioner. Regeringen har också undertecknat och ställt sig bakom en ny tydlig e-hälsovision år 2025. Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Hur detta nu ska införlivas är högst oklart.

Nu framkommer nämligen att rekryteringsprocessen och omlokaliseringen av ansvarig myndighet enbart attraherar ett fåtal experter att flytta med. Aktuella uppgifter visar att i dag endast mellan 5 och 10 av dagens 150 medarbetare avser att flytta med i samband med omlokaliseringen till Kalmar. Generaldirektören för e-hälsomyndigheten har meddelat att han slutar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta så att omlokaliseringen av e-hälsomyndigheten inte riskerar att försena riksdags- och regeringsbeslut på e-hälsoområdet, och kan statsrådet och regeringen garantera att omlokaliseringen inte kommer att leda till avbrott i det viktiga e-hälsoarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Besvarad: 1899-01-01 Överlämnad: 2016-10-25 Inlämnad: 2016-10-25 Anmäld: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga