Ökande skulder bland unga

Skriftlig fråga 2020/21:1688 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I början av februari 2021 rapporterades att rekordhöga skuldbelopp nu skickas till Kronofogden. Det totala skuldbeloppet växer snabbt, och kraven som skickas till myndigheten har ökat med 18 procent jämfört med 2019 till cirka 21,7 miljarder kronor, vilket är den högsta årssiffran någonsin. Myndigheten menar att den kraftiga ökning av antalet skuldsatta som bedöms bli en effekt av coronapandemin ännu inte har inträffat. I stället är det de som redan är skuldsatta vars skulder ökar. Risken finns alltså att siffrorna kommer stiga ytterligare.

Oroväckande är att antalet ärenden i gruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år ökar. Det innebär med stor säkerhet att de som har svårt att betala snabbt drar på sig fler skulder. Unga personer utgör Sveriges framtid. Därför behöver samhället ta visst ansvar för att stödja den gruppen.

Med anledning av att unga personer redan i många fall befinner sig i svår situation till följd av pandemins effekter är läget särskilt allvarligt. Pandemin har exempelvis bidragit till färre arbetstillfällen, varvid många unga förlorat såväl provanställningar som feriearbete och extraarbete och därmed förlorat inkomst. Det finns ett egenansvar i att inte dra på sig skulder, och det uppstår lätt en svår negativ nedåtspiral, precis som rapporteringen från Kronofogden påvisar. Konsumentrådgivningen är därför viktig, inte minst för gruppen unga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta riktat till unga personer mot bakgrund av det ökade antalet skuldärenden, ökningen av skuldbeloppen och det allmänt svåra läget till följd av pandemins effekter på en för många personer trängd ekonomi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-08 Överlämnad: 2021-02-09 Anmäld: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga