NMR och demonstrationsrätten

Skriftlig fråga 2017/18:76 av Johan Büser (S)

Johan Büser (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har nyligen genomfört två marscher i centrala Göteborg. Gruppen hade vid det ena tillfället inget tillstånd att demonstrera, och vid det andra tillfället blev det en otrygg situation som urartade med motdemonstranter och som väl har dokumenterats i medierna.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen har flyttat fram positionerna den senaste tiden. Terrordåden på Övre Husargatan, där en annan organisation hade sitt tillhåll, och på Lilleby camping, som fungerat som flyktingboende, är bara två exempel. Säpo, som leder utredningarna, kopplade tidigt samman bomberna och ytterligare ett bombdåd – utanför ett asylboende i Västra Frölunda 5 januari i år, då en man skadades allvarligt. Nyligen häktades också två andra personer med koppling till NMR, Anton Thulin och Jimmy Jonasson, i utredningarna.

I spetsen för demonstrationerna nyligen gick högprofilerade och kända nazister som Säpo rimligtvis måste ha under lupp, med tanke på risken för framtida terrordåd.

Enligt polisen vid den första demonstrationen kunde den inte agera mot NMR eftersom myndigheten inte kan avbryta en demonstration trots att den saknar tillstånd – förutsatt att den inte stör ordningen. Även oanmälda demonstrationer faller under demonstrationsrätten, och polisen ansåg sig inte ha någon rätt att stoppa den.

Trots att FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD) började gälla i Sverige redan år 1971 följer vi fortfarande inte konventionen fullt ut. I Sverige har vi inte förbjudit hatiska och nazistiska grupper som till exempel Svenska motståndsrörelsen. I konventionen står att konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp. Grupper som försöker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form ska också fördömas.

Vidare ska staterna åta sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning till eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte ska konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat:

• förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter

• olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag

• inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är det dags att göra en genomlysning av lagstiftningen och därmed inskränka densamma när det kommer till regleringen av nazistiska rörelser såsom NMR?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-06 Överlämnad: 2017-10-09 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-18 Sista svarsdatum: 2017-10-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga