Nekad ersättning för skada i jobbet

Skriftlig fråga 2018/19:416 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I en tidningsartikel kan man läsa om en lastbilsförare som skadar sitt ben allvarligt i en arbetsplatsolycka. Det var i samband med lossning som trucken tappade ett virkespaket på lastbilsförarens vänstra ben. Skadorna blev omfattande, och föraren är ännu i dag rullstolsbunden och ska ha foten i högläge.

Citat ur tidningsartikeln: Nu har Försäkringskassan sagt sitt baserat på läkarintyget som beskriver omfattande underbensfrakturer, omfattande fotledsfrakturer samt omfattande, öppna fotfrakturer. Sistnämnda har alltså inte läkt än. Försäkringskassan bedömer att uppgifterna i läkarintyget inte styrker att dina besvär är så omfattande att du inte kan utföra ett normalt förekommande arbete på grund av sjukdom.

Vidare kan man läsa i artikeln: Försäkringskassan bedömer således att du inte har en funktions- och aktivitetsbegränsning som medför nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till normalt förekommande arbete som kan utföras sittande.

Det pågår en rättsprocess om ansvarsfrågan, och under tiden har den skadade lastbilsföraren blivit utförsäkrad och i princip lämnad åt sitt öde. Det är anmärkningsvärt att en människa som skadas i sitt arbete kan hamna i en sådan här situation. Det är förvånande att vårt välfärdssamhälle inte fungerar bättre när man skadas på jobbet. Att ens fundera på att tvinga en rullstolsburen människa med öppna fotfrakturer att söka ett arbete är häpnadsväckande!

Jag inser att ministern inte kan svara i ett enskilt fall, men ett svar hur man åtgärdar ett uppenbart felaktigt system kan förväntas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svårt skadade personer inte ska löpa risk att utförsäkras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga