Naturvårdsverkets tolkning av hur vapendirektivet eventuellt ska implementeras i svensk lag

Skriftlig fråga 2020/21:2561 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

I en skrivelse från Naturvårdsverket uppges att de måste förhålla sig till ändringsdirektivet utifrån EU:s vapendirektiv, trots att Sverige ännu inte har fattat beslut om det.

Detta hanterande förefaller mycket märkligt då implementering av EU:s ändringsdirektiv inte har stöd i Sveriges riksdag. Riksdagen har flera gånger med all tydlighet visat att regeringens förslag att implementera EU:s vapendirektiv inte är acceptabelt i den form som regeringen föreslagit.

Att då Naturvårdsverket, trots riksdagens tydliga viljeinriktning, arbetar som om direktivet redan har implementerat ifrågasätts kraftigt. Föreskrifter ska baseras på befintliga lagar och föreskrifter, inte något som man tror ska implementeras.

Med hänvisning till detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta så att Naturvårdsverket, i sitt arbete med att arbeta fram föreskrifter och beslut som rör vapenfrågor, utgår från de lagar och regler som i dag är stadgade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-15 Överlämnad: 2021-04-16 Anmäld: 2021-04-20 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga