namnet på före detta jugoslaviska republiken Makedonien

Skriftlig fråga 2004/05:1651 av Özürküt, Sermin (v)

Özürküt, Sermin (v)

den 19 maj

Fråga 2004/05:1651

av Sermin Özürküt (v) till utrikesminister Laila Freivalds om namnet på före detta jugoslaviska republiken Makedonien

När Jugoslavien föll sönder bildade delar av den gamla statsbildningen nya stater. Det var en plågsam och brutal process, som krävde hundratusentals människoliv. En av de stater som uppstod döpte sig själv till Makedonien. Detta vållade starka protester från Greklands sida, som menade att med Makedonien kunde bara avses antikens makedonska rike, vars territorium omfattade delar av våra dagars Bulgarien, stora delar av norra Grekland och delar av Jugoslavien. Från den nya statens sida har man först framhärdat i att få kalla sig Makedonien. Därefter föreslog landets utrikesminister namnet Republika Makedonija@Skopje. Grekland förklarade sig inte till fullo till freds med förslaget, men sade att det kunde utgöra grund för förhandlingar i positiv och konstruktiv anda. Förslaget fick visst gehör hos Europeiska rådets generalsekreterare Javier Solana. USA:s utrikesdepartement såg förslaget som konstruktivt. Sedermera har förslaget Republika Makedonija@Skopje dragits tillbaka till förmån för ursprungsförslaget. I de senaste årtiondenas historia på Balkan har chauvinismen med motbjudande inslag av etnisk och religiös fundamentalism tillåtits spela en ohyggligt destruktiv roll. Statsbildningar har brutits upp genom att motsättningar underblåsts på ett sätt som inneburit blodiga uppgörelser och fasaväckande tragedier. Något sådant kan inte tillåtas ske igen.

Jag vill fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att i EU ta några initiativ för att tvisten mellan Grekland och före detta jugoslaviska republiken Makedonien biläggs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-19 Anmäld: 2005-05-19 Besvarad: 2005-05-26 Svar anmält: 2005-05-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-26)