Myndigheters försäljning av personuppgifter

Skriftlig fråga 2015/16:277 av Daniel Sestrajcic (V)

Daniel Sestrajcic (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

För ett par år sedan uppdagades det att flera statliga myndigheter säljer personuppgifter till exempelvis kreditupplysningsföretag. Försäljningen ger myndigheterna intäkter på flera miljoner kronor varje år.

Att svenska myndigheter är skyldiga att lämna ut information och uppgifter enligt offentlighetsprincipen är en grundsten i svensk demokrati. Men att det sker en systematisk försäljning till företag är något helt annat. Att myndigheters makt över medborgarna används till kommersiella syften utan den enskildes vetskap är problematiskt, även om det är lagligt. Det är också märkligt att myndigheter till viss del finansierar sin ordinarie verksamhet genom att sälja uppgifter som de samlar in i sin myndighetsutövning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att förhindra att myndigheter på ett systematiskt sätt säljer personuppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Överlämnad: 2015-11-06 Anmäld: 2015-11-10 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18
Svar på skriftlig fråga